Koldioxidutsläpp

Koldioxid hör till växthusgaserna. För mycket koldioxid leder till ett varmare klimat på vår planet. Det rör sig i atmosfären över stora områden, vilket gör att följderna blir globala, oberoende av var utsläppen sker. Följderna är också långvariga eftersom koldioxiden stannar i atmosfären i århundraden.

Koldioxidutsläppen uppskattas genom uträkningar utgående från Energiateollisuus ry:s statistik. Enligt Benviroc Ab:s beräkningar från 2009 är det genomsnittliga koldioxidutsläppet i Sibbo 8,32 t/invånare. Beräkningen innehåller utsläppen från elförbrukning, fjärr- och oljevärmning, trafik, jordbruk och avfallservice.  Industris elförbrukning finns inte med i denna figur. Sibbos utsläpp är medelmåttligt bland de dryga 70 kommuner som ingår i undersökningen.

Den största källan för växthusgasutsläppen i Sibbo är trafiken, speciellt personbilstrafiken. Elförbrukningen i Sibbo är också stor.

OBS: I den strategiska klimatprogrammet i Mellersta Nylands är växthusgasutsläppen räknade på ett annat sätt, vilket betyder att de här två rapporterna inte kan jämföras med varandra.

 
Senast ändrat 17.02.2020

 

Suomeksi