RSS
15.05.2020

Meddelande om kungörelse - NMT-centralen i Nyland, UUDELY/4666/2020

I NTM-centralen i Nyland är anhängigt en anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakning. Projektet ansluter sig till Trafikledsverkets sjöledsprojekt i Nordsjö i Helsingfors och Sibbo. Anmälaren är Terramare Oy.

Arkiv

2020 (42)

2019 (58)

2018 (73)

2017 (60)

2016 (6)

Taggar