< Externa kungörelser
16.06.2020

Meddelande om beslut - Fördjupning av Nordsjö hamnens vattentrafikområde och farleden - Godkännande av en fiskeriekonomisk kontrollplan och plan för fullgörande av fiskevårdsskyldighet

Sökande: AriPro Oy / Helsingfors Hamn Ab och Trafikverket

Dnr: VARELY/3242/5723/2019

Framläggande av beslut och ansökningshandlingarna

Detta beslut och ansökningshandlingarna hålls framlagd 16.6.2020 – 17.8.2020 på websidor av Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentralen: www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Meddelande (pdf)


Senast ändrat
16.06.2020