< Ulkoiset kuulutukset
23.06.2020

Ilmoitus kuulutuksesta - Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Rosk'n Roll Oy Ab

Hakija: Rosk'n Roll Oy Ab

Dnro: ESAVI/41566/2019

Päätösnro: 243/2020

Asia: Kilpilahden jätekeskuksen ympäristöluvan tarkistaminen ja muuttaminen, Porvoo

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 25.6.–3.8.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Ilmoitus (pdf)


Viimeksi muokattu
23.06.2020