< Ulkoiset kuulutukset
18.06.2020

Ilmoitus kuulutuksesta:tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta, Vuosaaren meriväylä -Uudenmaan ELY-keskus

Asia:

Terramare Oy on tehnyt Uudenmaan ELY-keskukselle 16.4.2020 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Uudenmaan ELY-keskus on ilmoituksen johdosta antanut 17.6.2020 asiassa päätöksen. Asian diaarinumero on UUDELY/4666/2020

Terramare Oy:lle annettu päätös koskee Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämistä laivaliikenteen kuljetusvaatimusten mukaiseksi. Meriväylä ja satama-allas syvennetään 11 metristä 13 metrin kulkusyvyyteen.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito:

Päätös ja kuulutus ovat yleisesti nähtävillä 17.6.-24.7.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.elykeskus.fi/web/ely/kuulutukset (valitse -> Uusimaa).

Linkki kuulutukseen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40039501/Kuulutus_P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_Terramare/3398d591-4934-425a-845f-0feb984a8f60

 

Linkki päätökseen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40039501/Terramare_P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s/57035787-b623-49cc-bb48-9dab5a581731

 


Viimeksi muokattu
18.06.2020