< Ulkoiset kuulutukset
12.06.2020

Ilmoitus kuulutuksesta - Vesilain mukainen päätös, Helsingin Satama Oy ja Väylävirasto

Hakijat: Helsingin Satama Oy ja Väylävirasto

Dnro: UUDELY/6415/2016

Asia: Vuosaaren vesiliikennealueen ja väylien syventämishankkeen vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelman hyväksyminen vesistötarkkailun osalta

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 12.6.2020 - 20.7.2020 osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (--> valitse Uusimaa), mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa oikaisuohjeessa.

Ilmoitus (pdf)


Viimeksi muokattu
12.06.2020