< Ulkoiset kuulutukset
25.05.2020

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 25.5.2020 nro 20/0046/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Ampumaradan toiminnan muuttaminen ja aloittamislupa - Suomen Metsästysyhdistys

JULKINEN KUULUTUS

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

25.5.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 1.6.2020.

Asia Vaasan hallinto-oikeuden päätös 25.5.2020 nro 20/0046/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Ampumaradan toiminnan muuttaminen ja aloittamislupa Nikkilän kylässä, Sipoo.

Luvan hakija

Suomen Metsästysyhdistys - Finska Jaktföreningen r.y.

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 25.5.2020 – 1.7.2020 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/material/attachments/oikeus_hallintooikeudet_vaasanhallinto-oikeus/vhaonkuulutukset/vesi-jaymparistoasioidenpaatokset/3hFB2E731/VHaO_00992_18_5129.pdf

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. 1.7.2020.


Viimeksi muokattu
25.05.2020