< Ulkoiset kuulutukset
17.01.2020

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus - Kilpilahden jätekeskuksen ympäristöluvan tarkistaminen ja muuttaminen, Porvoo

Hakija: Rosk'n Roll Oy Ab

Dnro: ESAVI/41566/2019

Ilmoitus kuulutuksesta (pdf)


Viimeksi muokattu
17.01.2020