< Ulkoiset kuulutukset
19.09.2017

Vesilain mukainen lupahakemus, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä

 

Asia: Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Sipoonjoen alitse sekä vesijohdon rakentaminen Storträskistä Sipoonjokeen laskevan puron alitse

Hakija: Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä

ESAVI/7833/2017

Kuulutus


Viimeksi muokattu
14.09.2017