< Ulkoiset kuulutukset
04.09.2017

Kuulutus Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan voimaantulosta

Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 21.8.2017 (§ 112) määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Uudenmaan maakuntavaltuuston 24.5.2017 (§ 7) hyväksymän Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava tulee voimaan koko maakuntakaava-alueella.

Kuulutus

www.uudenmaanliitto.fi/neloskaava.


Viimeksi muokattu
04.09.2017