< Ulkoiset kuulutukset
07.02.2017

Ratasuunnitelma, Nickbyn (Nikkilän) uusi ratasilta, Sipoon kunta

Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman Nickbyn (Nikkilän) uusi ratasilta, Sipoo. Hankeen tavoitteena on rakentaa uusi ratasilta, vanhan ratasillan eteläpuolelle. Vanha silta puretaan ja alue maisemoidaan. Kulkuyhteydet säilyvät ennallaan.

Ratasuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan ilmoitustaululla 30 päivää 8.2.–10.3.2017 välisen ajan osoitteessa Sipoon kunta, Iso Kylätie 18, 04130 SIPOO.

(Ratalaki 90 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava kuntaan Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO ennen nähtävänäoloajan päättymistä. (Ratalaki 22 §)

Lisätietoja antaa Liikennevirastossa projektipäällikkö Ilkka Vellonen, puhelin 0295 34 3812 ja sähköposti ilkka.vellonen@liikennevirasto.fi

 

Kunnanhallitus

Sipoossa 7.2.2017


Viimeksi muokattu
06.02.2017