< Ulkoiset kuulutukset
16.06.2020

Ilmoitus päätöksestä - Vuosaaren sataman ja väylien syventämisen aikaisen kalataloustarkkailusuunnitelman sekä kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman hyväksymispäätös

Hakija: AriPro Oy tarkkailuvelvollisen puolesta (Helsingin Satama Oy, Väylävirasto)

Dnro: VARELY/3242/5723/2019

Päätöksen ja asiakirjojen nähtävilläpito

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen antaa yllä mainitun asiakirjan tiedoksi julkisella kuulutuksella ELY-keskuksen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 16.6.2020 –17.8.2020 osoitteessa www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset mistä ne ovat luettavissa.

Ilmoitus (pdf)


Viimeksi muokattu
16.06.2020