< Ulkoiset kuulutukset
27.01.2020

Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan lupamääräyksen 3.5 mukainen selvitys, Vantaa

ILMOITUS

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija Finavia Oyj

Dnro ESAVI/18162/2018

Päätös- numero 6/2020

Asia Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan lupamääräyksen 3.5 mukainen selvitys, Vantaa

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 27.1.–4.3.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Viimeksi muokattu
27.01.2020