Meddelande


27.11.2020

Restriktionerna för att hindra spridningen av coronaviruset skärps också i Sibbo – Allaktivitetshallen stängs, gymnasierna övergår till distansundervisning

Hela Nyland och även Sibbo anses nu befinna sig i pandemins spridningsfas. Därför tar Sibbo i bruk allt strängare restriktioner för att hindra spridningen av coronaviruspandemin. De flesta offentliga lokalerna såsom Allaktivitetshallen stängs från och med lördag 28.11.2020 för tre veckor. Utbildningen på andra stadiet övergår till distansundervisning 1.12, och alla kommunens offentliga tillställningar inhiberas fram till 18.12.

Nyhet

27.11.2020

Besök på boendeenheter för äldre och på Akut- och rehabiliteringsavdelningen

Sibbo kommun har uppdaterad anvisningarna för besök på boendeenheter för äldre och på Akut- och rehabiliteringsavdelningen.

Nyhet

24.11.2020

Social- och hälsovårdstjänsterna i Sibbo kommun belastade på grund av coronaviruset

Väntetiden till Sibbos social- och hälsovårdstjänster är för tillfället längre än normalt på grund av coronavirussituationen. Köerna har blivit längre inom flera tjänster.

Nyhet

20.11.2020

Flera nya rekommendationer och begränsningar för att hindra spridningen av coronaviruset i Sibbo – Ansiktsmasker rekommenderas för högstadieelever

Nylands coronakoordineringsgrupp har rekommenderat att nya begränsningar och rekommendationer tas i bruk i hela Nyland så att coronavirusepidemins spridning kan begränsas före jul. Dessa begränsningar och rekommendationer gäller även i Sibbo från och med måndag 23.11.2020. Även de tidigare begränsningarna och rekommendationerna gäller fortfarande.

Nyhet

13.11.2020

Östra Nyland ska få ett gemensamt regionalt tillgänglighets- och framkomlighetsprogram

För östra Nyland utarbetas ett gemensamt regionalt tillgänglighets- och framkomlighetsprogram för åren 2021–2025.

Nyhet

13.11.2020

Sibbo rekommenderar att personalen i högstadierna använder ansiktsmask

Sibbo kommun rekommenderar att vuxna i högstadierna använder ansiktsmask. Rekommendationen baserar sig på riktlinjerna som den regionala koordineringsarbetsgruppen i Nyland publicerat. Om det i skolfastigheten finns årskurser 0–9 som studerar i gemensamma lokaler gäller maskrekommendationen vuxna även i lågstadiet och inom förskoleundervisningen. När personalen använder ansiktsmask kan smittrisken minskas betydligt, vilket eventuellt även minskar exponerings- och karantänfallen i skolorna.

Nyhet

12.11.2020

En anställd i Kungsvägens skola smittad av coronaviruset – en undervisningsgrupp i karantän

En anställd i Kungsvägens skola i Sibbo har konstaterats vara smittad av coronaviruset. Personen har vistats i skolan under smittsamhetstiden men var då symptomfri. Eleverna i en undervisningsgrupp och några anställda har exponerats för smittan och de sätts i karantän.

Nyhet

05.11.2020

En elev i Sipoonlahden koulu smittad av coronaviruset – en ytterligare undervisningsgrupp i karantän

En ytterligare elev i Sipoonlahden koulu i Sibbo har konstaterats blivit smittad av coronaviruset. Eleven har vistats i skolan under smittsamhetstiden men var då symptomfri. Eleverna i en undervisningsgrupp i årskurs 6 samt några personer som hör till undervisningspersonalen har exponerats för smittan och de sätts i karantän.

Nyhet

01.11.2020

En elev i Sipoonlahden koulu smittad av coronaviruset – tre undervisningsgrupper i årskurs 9 i karantän

En elev i Sipoonlahden koulu i Sibbo har konstaterats vara smittad av coronaviruset. Eleven har vistats i skolan under smittsamhetstiden men var då symptomfri. Eleverna och undervisningspersonalen i tre undervisningsgrupper i årskurs 9 har exponerats för smittan och de sätts i karantän.

Nyhet

30.10.2020

En elev i Söderkulla skola smittad av coronaviruset – årsklasserna 5–6 i karantän

En elev i Söderkulla skola i Sibbo har konstaterats vara smittad av coronaviruset. Eleven har vistats i skolan under smittsamhetstiden men var då symptomfri. Eleverna och undervisningspersonalen i årskurserna 5–6 har exponerats för smittan och de sätts i karantän fram till 7.11.

Nyhet


 

 

Senast ändrat 09.07.2019

 

 

Suomeksi