NG 5 Herrgårdsbrinken

Suomeksi

Herrgårdsbrinken är ett småhusområde i Nickby mitt i Sibbo. För området har planerats egnahemshus och småhusboende för sammanlagt ca 320 invånare.

Egnahemshustomter (48 st.) samt tre tomter i bolagsform för rad- och parhus eller fristående småhus har planlagts till Herrgårdsbrinken.

Tomtbroschyr (pdf) 

Fullmäktige har genom sitt beslut 18.6.2012 § 61 godkänt detaljplan för Herrgårdsbrinken. Planen vann laga kraft 8.8.2012.

Kungörelse 8.8.2012 (laga kraft)
Kungörelse 28.6.2012 (godkännande)

Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor 1 - 16 (pdf):

Byggsättsanvisningar för Herrgårdsbrinken (uppdaterad 14.2.2014)

Tomter till salu

Sijainti opaskartalla

 

Senast ändrat 26.10.2017