Luvat ja ilmoitukset

Ympäristönsuojeluviranomainen tekee erilaisia päätöksiä sekä käsittelee hakemuksia ja ilmoituksia mm. jätelain, ympäristönsuojelulain, vesilain, luonnonsuojelulain, vesihuoltolain tai niiden nojalla annettujen asetusten perustella.

Ympäristöasioita koskevia päätöksiä tekevät tai ilmoituksia käsittelevät myös aluehallintovirastot (AVI), alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sekä turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

Lisätietoja

Sipoon kunnan ympäristövalvontayksikkö
Viimeksi muokattu 17.02.2020