Hevostallit (sivua päivitetään)

Vähimmäisvaatimuksia hevostallin perustamiselle Sipoon alueella

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen mukaan alle 2 ha:n kiinteistölle ei saa sijoittaa hevostallia tai muuta vastaavaa eläinsuojaa tai maneesia.

Sipoon ympäristönsuojelumääräysten mukaan uutta eläinsuojaa ei saa ilman naapurin suostumusta sijoittaa 50–100 metriä lähemmäksi tämän asuinrakennusta tai oleskelupihaa taikka koulua, päiväkotia, puistoa tai vastaavaa laitosta. Sama rajoitus koskee nautojen jaloittelualueita ja hevosten ulkotarhoja. Eläinten jaloittelualueilta tulee kiinteä osa lannasta kerätä päivittäin tiivispohjaiseen lantavarastoon.

Myös alueen kaavamääräykset ja muu lainsäädäntö voivat asettaa rajoituksia hevostoiminnalle.

Lisätietoja:

Ida Mikkola
Ympäristövalvoja

Yhteystiedot

 

På svenska

Viimeksi muokattu 03.06.2020