Apuvälineet

Apuvälineen tarpeen arviointiin, lainaukseen ja käytön opastukseen tulee varata aika apuvälineyksiköstä. Ajanvaraus tapahtuu puhelinajalla ma - ti, to - pe klo 8 - 9, puh 050 522 2799. Voitte ottaa yhteyttä myös sähköpostilla nina.helenius@sipoo.fi

Apuvälineitä lainataan terveyskeskuksen hoitovastuulla oleville sipoolaisille, joiden omatoiminen selviytyminen päivittäisissä toiminnoissa on heikentynyt vamman tai sairauden vuoksi. Ensisijaisesti turvataan niiden apuvälineiden saanti, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan itsenäisen arkielämän keskeisimmissä päivittäisissä toiminnoissa.
Apuvälinetarpeen voi havaita asiakas itse, omainen, kotihoito, lääkäri tai muu hoitava taho.
Apuvälineen laina-aika arvioidaan lainauksen yhteydessä (lyhyt tai pitkäaikainen lainaus).
Yksilölliset henkilökohtaiset apuvälineet mm. proteesit, tukisukat, erikoiskengät hankitaan maksusitoumuksella.

Apuvälineiden lainaus, myöntäminen ja luovutus tapahtuu Valtakunnallisten lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden- ohjeiden mukaan. Ohjeissa on sovittu myös työn- ja vastuunjako terveyskeskusten ja sairaalan välillä. Sipoon kunta on sosiaali- ja terveystoimen lautakunnan päätöksellä sitoutunut noudattamaan tätä ohjetta; apuvälineitä lainataan tai apuvälineiden hankintaa varten tehdään maksusitoumuksia pääasiassa tämän ohjeen mukaisesti.

Mikä on apuväline?

Apuväline on väline, laite tai vastaava, joka edistää tai ylläpitää henkilön toimintakykyä ja
osallistumista silloin, kun se on vamman, sairauden tai ikääntymisen takia heikentynyt.
Apuvälinetarpeen arvioinnin lähtökohtana on potilaan toimintakyky ja kokonaiselämäntilanne sekä
niistä nousevat tarpeet. Apuväline hankitaan mahdollistamaan ihmisen toimintaa, ei korvaamaan puutteita.

Kenelle apuvälineet on tarkoitettu?

Apuvälinepalveluprosessin lähtökohtana on vammasta, sairaudesta tai ikääntymisestä johtuva toiminnan haitta, joka rajoittaa ihmisen selviytymistä päivittäisissä toiminnoissaan hänen toimintaympäristössään. Apuvälinetarpeen voi havaita ja aloitteen apuvälinetarpeesta voi tehdä
asiakas itse, hänen omaisensa tai muu läheinen henkilö, terapeutti, lääkäri tai muu asiakkaan
tilanteen tunteva sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijä. Apuvälinepalveluprosessi voi käynnistyä
suoraan yhteydenotolla oman kunnan apuvälinevastaavaan.

Kuka vastaa apuvälineen hakemisesta ja palauttamisesta?

Terveyskeskuksissa apuvälineen kuljettamisesta vastaa välineen käyttäjä tai hänen omaisensa.
Terveyskeskuksen apuvälineyksikkö huolehtii tarvittaessa suurien apuvälineiden kuten sänkyjen
kuljettamisesta. Apuvälineen lainannut ei saa luovuttaa apuvälinettä toiselle käyttäjälle.


Apuvälineiden palautus

Apuvälineet voi palauttaa Nikkilän terveyskeskukseen fysioterapiaosastolle.

Käyttäjän vastuu apuvälineen huollosta

Apuvälineen säännöllinen huolto ja puhdistus ovat asiakkaan tai hänen läheisensä vastuulla.
Apuvälineen käyttäjän vastuulla on ruuvien kireyden tarkistaminen sekä renkaiden ilmanpaineista,
pattereiden vaihtamisesta sekä apuvälineiden puhdistuksesta ja liikkuvien osien rasvauksesta
huolehtiminen.


Maksut

Apuväline lainaus on maksutonta.
På svenska


Viimeksi muokattu 10.11.2020