Nyckeltal

Kommunens storlek

Landareal 340 km² Suomeksi

Sjövattenområde 3 km²
Havsvattenområde 356 km²

Folktäthet 60 personer/km²

Befolkning

Statistikbroschyren Sibbo i Siffror 2017: Broschyren

Folkmängden i Sibbo uppgick till 20 666 personer i slutet av år 2018.

Folkmängden inom delområdena 31.12.2018: Tabell
Folkmängden inom delområdena 31.12.2017: Tabell
Folkmängden inom delområdena 31.12.2016: Tabell

Statistikkarta

År 2018 växte befolkningen i Sibbo från 20 310 till 20 666 personer (+ 1,8 %). Antalet finskspråkiga var 13 045 (63,1 %), svenskspråkiga 6 611 (32,0 %) och övriga 1 010 (4,9 %). Det fanns 10 367 män och pojkar och 10 299 kvinnor och flickor.

År 2018 föddes 173 personer och dog 150 personer i Sibbo.
År 2018 flyttade till kommunen 1 533 personer och bort flyttade 1 194 personer.

År 2017 växte befolkningen i Sibbo från 19 922 till 20 310 personer (+ 1,9 %). Antalet finskspråkiga var 12 744 (62,7 %), svenskspråkiga 6 615 (32,6 %) och övriga 951 (4,7 %). Det fanns 10 167 män och pojkar och 10 143 kvinnor och flickor.

År 2017 föddes 169 personer och dog 124 personer i Sibbo.
År 2017 flyttade till kommunen 1 595 personer och bort flyttade 1 255 personer.


Källor: Statistikcentralen, www.tilastokeskus.fi och Befolkningsregistercentralen, www.vaestorekisterikeskus.fi.

Arbetskraft och arbetsplatser

I Sibbo fanns 5 697 arbetsplatser 31.12.2016. Till arbetskraften hörde 10 200 personer (9 457 yrkesverksamma och 743 arbetslösa). Självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser uppgick till 60 %. Källa: Statistikcentralen, www.tilastokeskus.fi.

Antalet arbetslösa i Sibbo uppgick till 660 personer, arbetslöshetsgraden till 6,3 % i juli 2019. Källa: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Sysselsättningsöversikter.

Kommunens ekonomi

Årligen uppgörs en budget för följande verksamhetsår och en ekonomiplan som omfattar budgetåret samt de därpåföljande två åren.

Budgeten år 2019
Budgeten år 2018
Budgeten år 2017Bokslutet år 2017
Budgeten år 2016Bokslutet år 2016

Inkomstskatteprocenten år 2019 är 19,25 %.

Fastighetskatteprocenter år 2019:

- allmän skatteprocent 1,03 %
- stadigvarande bostad 0,50 %
- annan bostadsbyggnad 1,10 %
- obebyggd byggplats 6,00 %

Skuldbördan enligt budgeten år 2019: 4 306 euro/invånare (lån 93 milj. euro)Tilläggsinformation

Specialplanerare
Rita Lönnroth
+358509113058
Senast ändrat 05.09.2019