Media och sociala media

Aktuellt

30.11.2020

Pressmeddelande från tomtarnas nyhetsbyrå: Aravahuset förändras till tomtarnas ljud-och ljusinstallation i Sibbo 1-6.12.2020

Tomtarnas arbetscentral från Korvatunturi flyttar in i Aravahuset i Nickby tisdagen den 1 december 2020 och inrättar en tillfällig distansverkstad I huset i form av en ljus- och ljudinstallation.

Nyhet

27.11.2020

Restriktionerna för att hindra spridningen av coronaviruset skärps också i Sibbo – Allaktivitetshallen stängs, gymnasierna övergår till distansundervisning

Hela Nyland och även Sibbo anses nu befinna sig i pandemins spridningsfas. Därför tar Sibbo i bruk allt strängare restriktioner för att hindra spridningen av coronaviruspandemin. De flesta offentliga lokalerna såsom Allaktivitetshallen stängs från och med lördag 28.11.2020 för tre veckor. Utbildningen på andra stadiet övergår till distansundervisning 1.12, och alla kommunens offentliga tillställningar inhiberas fram till 18.12.

Nyhet

26.11.2020

Coronaviruspandemin påverkar möjligheterna att hyra ut kommunens lokaler

Coronaviruspandemin försvårar möjligheterna att hyra ut kommunens lokaler till företagare och företag. Samtidigt har antalet lokaler som blivit lediga och kunde hyras ut blivit allt fler. I denna krävande situation strävar Sibbo kommun efter att hitta lämpliga företagare till de lediga lokalerna i enlighet med kommunens uthyrningsprinciper. Företagarna ska vara sådana som erbjuder tjänster till kommuninvånarna.

Nyhet

24.11.2020

Social- och hälsovårdstjänsterna i Sibbo kommun belastade på grund av coronaviruset

Väntetiden till Sibbos social- och hälsovårdstjänster är för tillfället längre än normalt på grund av coronavirussituationen. Köerna har blivit längre inom flera tjänster.

Nyhet

23.11.2020

Snart lyses mörkret upp av julbelysningen

Sibbo kommun tänder julbelysningen och de övriga dekorationslamporna för att lysa upp vintermörkret och sprida glädje. Lamporna tänds vid skymningen fredagen den 27 november 2020. Därefter är julbelysningen påslagen varje natt fram till mitten av januari. Lamporna som fungerar som dekoration vid den mörka årstiden lyser fram till mitten av februari.

Nyhet

20.11.2020

Flera nya rekommendationer och begränsningar för att hindra spridningen av coronaviruset i Sibbo – Ansiktsmasker rekommenderas för högstadieelever

Nylands coronakoordineringsgrupp har rekommenderat att nya begränsningar och rekommendationer tas i bruk i hela Nyland så att coronavirusepidemins spridning kan begränsas före jul. Dessa begränsningar och rekommendationer gäller även i Sibbo från och med måndag 23.11.2020. Även de tidigare begränsningarna och rekommendationerna gäller fortfarande.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Pressbilder

Pressbilderna på Sibbo.fi via den här länken. Medierna och bloggare kan ladda ner pressbilder och använda bilder i sina publikationer.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
+358401914598

Obs! Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Senast ändrat 10.01.2020