HUSLAB Sibbo
Östra-Nylands hälsocentralslaboratorium

OBS!
Till laboratoriet kan man endast komma på en förhand överenskommen tid. Kunden kan själv beställa tiden antingen direkt via nätet eller genom att ringa till telefonservicen eller genom att ringa vår centraliserade tidsbeställning på tfn 09 471 86800, mån-fre kl. 7.30– 15.30.
Provtagningsstället i Nickby är öppet mån-fre kl. 7.00-14.30. Du får inte besöka laboratoriet ifall du har symptom på luftvägsinfektion. Kontakta hälsostationen 09 2353 6001.

Patienter från  Sibbo kan välja vilket som helst av HUSLABs laboratorier för provtagning

Nickby hälsostation
betjänar med tidsbeställning eller könummer. Vi rekommenderar tidsbeställning.
Jussasvägen 14, 04130 Sibbo
Öppet från måndag till fredag kl. 7.00-14.30

OBS! Söderkulla hälsostationens laboratorie är stängt fr.o.m. 1.6.2020. Du kan söka dig till andra HUSLAB laboratorier.

Tidsbeställning

Kunden kan själv beställa tid antingen direkt via nätet eller genom att ringa till telefonservicen.
www.huslab.fi/ajanvaraus
09 471 86800
(mån - fre 7.30 – 15.30)

Laboratorierna och läkarmottagningarna ger inte tider.

Remiss

För alla undersökningar behövs läkarremiss.

Anvisningar

Laboratoriesvar

Laboratoriet ger inte ut svar. Svaren fås från den egna vårdenheten.


Förebyggande screening för cancer i livmoderhalsen

Varför en screening?

Livmoderhalscancern utvecklas mycket långsamt, under årens lopp. Cancern har dock förstadier som nästan alltid kan lokaliseras vid en screeningundersökning och behandlas innan själva cancern utvecklas. Obehandlade kan förstadierna leda till cancer. Tack vare screeningen har man kunnat förhindra fyra av fem fall av cancer i livmoderhalsen och tiotusentals kvinnors hälsa och fertilitet har bevarats.

Med PAPA-provet söker man cellförändringar i livmoderhalsen, ett förstadium till cancer som kräver lokal behandling. Biopsi tas samt eventuell behandling sker i samband med en kolposkopisk undersökning. Med hjälp av PAPA-provet kan man dessutom upptäcka lindrigare cellförändringar, som oftast hänför sig till vävnadsreparation eller en övergående HPV-infektion. I dessa fall rekommenderas ett nytt kontrollprov efter 6-12 månader.

Provsvaret meddelas per brev, även om inga förändringar hittas.

Riktlinjerna för screeningen

Kvinnorna får en kallelse till en av kommunen bekostad screeningundersökning för förebyggande av cancer i livmoderhalsen med fem års mellanrum. Enligt förordningen gäller kallelsen kvinnorna i åldersguppen 30-60

Tidsbeställning även via internet

Efter att man fått kallelsebrevet kan man ändra eller avboka sin tid via internet eller per telefon 09 471 86800 mån - fre kl. 7.30 - 15.30.

Proven tas i de i kallelsebrevet angivna HUSLABs laboratorierna inom Nyland.

Man kan välja ett lämpligt laboratorium oberoende av kommungränserna.

Mer info om screeningen för cancer i livmoderhalsen finns på cancerorganisationernas webbplats samt HUSLABs webbplats.

Suomeksi

Senast ändrat 04.08.2020