Palveluohjaus ja neuvonta

På svenska


27.11.2020

Vierailut ikääntyneiden asumisyksiköissä ja Akuutti- ja kuntoutusosastolla

Sipoon kunta on päivittänyt ohjeistusta vierailuista ikääntyneiden asumisyksiköissä ja akuutti- ja kuntoutusosastolla.

Uutinen

20.11.2020

Useita uusia suosituksia ja rajoituksia koronaviruksen torjuntaan Sipoossa – Kasvomaskeja suositellaan yläkouluihin oppilaille

Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä on suositellut käyttöönotettavaksi uusia rajoituksia ja suosituksia koko Uudellamaalla, jotta koronavirusepidemian leviäminen saataisiin hallintaan ennen joulua. Kyseiset rajoitukset ja suositukset ovat voimassa myös Sipoossa maanantaista 23.11.2020 alkaen. Myös aiemmat rajoitukset ja suositukset pysyvät voimassa.

Uutinen


Palveluohjaus ja neuvonta

Ota yhteyttä palveluohjaukseen
puh 09 2353 6014

Puhelinajat:
ma - pe klo 9-13
jos emme pysty vastaamaan puheluusi, soitamme sinulle takaisin.

tai palveluohjaus@sipoo.fi

Ethän käytä sähköpostia luottamuksellisten tai henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen.

Palveluohjaukseen voit olla yhteydessä, kun tarvitset neuvoa ikääntyneiden palveluista tai palveluasumisesta sekä jatkohoidon suunnittelussa. Palveluohjauksen tarkoituksena on selvittää ja arvioida ikääntyneen palvelutarvetta sekä antaa neuvoja saatavilla olevista palveluista ja asumisesta. Jatkohoidon suunnittelu tehdään moniammatillisesti ja yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Tavoitteena on turvata Sipoon kunnan ikäihmisille turvallinen ja tarkoituksenmukainen hoito.

Palveluohjauksen vastaanotto

Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa ilman ajanvarausta ikääntyneille suunnatusta toiminnasta, ikäihmisten palveluista, asumisesta, etuuksista jne. Palveluohjauksessa voidaan avustaa myös hakukaavakkeiden täyttämisessä ja järjestää tarvittavia palveluita.

Treffi./Palvelutalo Elsie, Jussaksentie 18 J
Palvelutalo Linda, Amiraalintie 6, kerran kuukaudessa perjantaina klo 9-11

Palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukaan jokaisella 75 vuotta täyttäneellä tai Kansaneläkelaitoksen (KELA) erityishoitotukea saavalla on oikeus seitsemän (7) arkipäivän kuluessa yhteydenotosta saada palvelutarpeen arviointi. Määräaika koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä sekä henkilöitä, jotka ovat palvelujen piirissä, mutta joiden palvelujen tarve on muuttunut.

Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä henkilön iästä riippumatta.

Asiakas tai läheinen henkilö voivat olla yhteydessä palveluohjaukseen. Yhteydenoton jälkeen tehdään kotikäynti palvelutarpeen arvioimiseksi jollei asia jo puhelimessa ratkea. Kotikäynnillä selvitetään henkilön toiveet palveluista ja kartoitetaan henkilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa kuinka mahdollistaa ja turvata kotona asuminen.

Arvioinnin perusteella tehdään päätös sosiaalipalveluiden myöntämisestä tai epäämisestä. Päätös voidaan antaa kirjallisesti, jos henkilö niin haluaa ja siihen voi hakea muutosta.

Palvelutarpeen arviointi on maksuton.

 

Iäkkään henkilön palveluntarpeesta ilmoittaminen

Kun huoli iäkkäästä henkilöstä ja hänen mahdollisesta avun tai tuen tarpeesta herää, ilmoitetaan hänestä

VIRKA-AIKANA
Ikääntyneiden palveluiden palveluohjaus puh 09 2353 6014
Puhelinaika: ma - pe klo 9-13

tai palveluohjaus@sipoo.fi
Ethän käytä sähköpostia luottamuksellisten tai henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen.

VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA
Kiireelliset ja välittömiä toimenpiteitä vaativat ilmoitukset: Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys 040 517 4194

 

Ilmoituksen iäkkään henkilön palveluntarpeesta voi tehdä yksityishenkilö tai viranomainen. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut henkilö.

Vanhuspalvelulaki velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöt, kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa olevan ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle, jos he ovat tehtävässään saaneet tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoitus on tehtävä viipymättä salassapitosäännösten estämättä.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 §25

Kun ilmoitus on saapunut, huolehditaan, että iäkkään henkilön palveluntarpeen selvittäminen käynnistetään viipymättä. (§15)

Viimeksi muokattu 12.10.2020