Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaan selviytymistä arjessa, asiantuntevan ja turvallisen hoidon keinoin. Kotihoidon ammattitaitoinen henkilökunta avustaa muun muassa haavanhoidossa, turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa, verikokeiden ottamisessa, verenpaineen mittauksessa ja henkilökohtaisessa hygieniassa. Henkilökunnalla on osaamista myös kotisaattohoidon toteuttamiseen. Lisäksi kotihoidon henkilökunta antaa ohjausta ja neuvontaa.

Kotihoitoa annetaan henkilöille, jotka tarvitsevat apua mm. sairauden, vamman tai alentuneen toimintakyvyn johdosta. Avun tarve arvioidaan yksilöllisesti toimintakykymittaria apuna käyttäen. Kotihoidon myöntämisestä tai eväämisestä tehdään muutoksenhakukelpoinen kirjallinen päätös.

Kotihoidon kriteereihin pääset tutustumaan tästä

Kotihoidon palveluiden sisältöön pääset tutustumaan tästä

Säännöllisen kotihoidon maksu on tulosidonnainen ja riippuvainen avuntarpeesta. Tilapäisestä avusta maksetaan kertamaksu. På svenska

 

Yhteystiedot kotihoitoon

Viimeksi muokattu 06.11.2019