Infartsparkering

Suomeksi

I Sibbo kommun finns avgiftsfria parkeringsområden bl.a. intill busstationen i Nickby och i Söderkulla centrum. Infartsparkering erbjuder en chans att behändigt kombinera kollektivtrafik och bil eller cykel.

Tilläggsinformation om infartsparkeringsområden finns bland annat på följande webbsidor:

Infartsparkering i Helsingforsregionen (HRT)

Infartsparkering i huvudstadsregionens arbetspendlingsområde (Matkahuolto) (information endast på finska)

Senast ändrat 14.01.2019