Trafik 

Utvecklings- och planläggningscentralen handhar kollektivtrafikärenden, avdelningen för Teknik och miljö handhar väg- och gatuärenden och Bildningsavdelningen handhar skolskjutsar.


22.09.2020

HRT meddelar: U-linje 983 slutar 1.10.2020

Trafikidkaren har meddelat att U-linje 983 (Kervo – Nickby – Sköldvik) slutar så att onsdag 30.9 är sista trafikeringsdagen.

Nyhet

02.09.2020

Ny beställningstrafikstur för skolelever från och med 3.9. till rutten Gumbostrand – Söderkulla

En ny beställningstrafikstur är beställd från och med 3.9. för skolelever till rutten Gumbostrad – Söderkulla. Turen betjänar så länge tills HRT kan återgå till att köra rutten.

Nyhet

26.08.2020

Parkeringen vid gamla Sockengården i Nickby har omorganiserats

Parkeringen vid gamla Sockengården (Stora Byvägen 18) har omorganiserats. De parkeringsplatser som blivit lediga har delats ut på nytt. Utgångspunkten var att säkerställa en tillräcklig mängd parkeringsplatser för anställda som jobbar i och kunder som besöker verksamhetsställena på området. Både biblioteket och Nickby daghem har fått fler kundparkeringsplatser. En del av parkeringsplatserna är fortfarande reserverade för personalen under vardagar.

Nyhet

25.08.2020

Skolskjutsprinciperna i Sibbo kommun har ändrats beträffande klassificeringen av farliga vägar – Kontrollera ditt barns skolväg och ansök om skolskjuts vid behov

Skolskjutsprinciperna inom den grundläggande utbildningen i Sibbo kommun har ändrats. Skolvägarnas säkerhet i Sibbo bedöms nu enligt rekommendationerna i programmet Koululiitu. Till följd av ändringen kan en elev som tidigare inte varit berättigad till skolskjuts nu beviljas skolskjuts till sin egen närskola. Vårdnadshavarna kan kontrollera klassificeringen av barnets skolväg på kartan som finns på kommunens webbplats sibbo.fi och vid behov ansöka om skolskjuts.

Nyhet

05.08.2020

HRT meddelar: Förändringar i kollektivtrafiken 10.8 - kollektivtrafiken övergår till vintertidtabeller

Det sker förändringar i kollektivtrafiken den 10 augusti. Samma datum övergår vi till vintertrafik. Coronapandemins inverkan kan ses i förändringarna: HRT:s ekonomiska situation har försämrats hastigt och påtagligt på grund av coronapandemin och därför är vi tvugna att lägga ner vissa linjer samt minska antalet turer. Coronapandemin har kraftigt minskat HRT:s intäkter och försämrat medlemskommunnernas ekonomi.

NyhetSenast ändrat 27.02.2020