Trafik 

Utvecklings- och planläggningscentralen handhar kollektivtrafikärenden, avdelningen för Teknik och miljö handhar väg- och gatuärenden och Bildningsavdelningen handhar skolskjutsar.


27.01.2020

HRT meddelar: Du som reser i Sibbo: Välkommen att besvara resvaneundersökningen!

Grunden till dagens busstrafik i Sibbo går tillbaka till augusti 2014. HRT vill klargöra att busstrafiken i området tillgodoser kundernas behov av kollektivtrafik så bra som möjligt. Därför ser vi över det nuvarande linjenätet och beroende på utfallet i utvärderingen kommer det därefter att planeras justeringar av nuvarande busstrafik. De eventuella ändringarna genomförs under 2021.

Nyhet

16.12.2019

Sibbo kommun och NTM-centralen försöker lösa parkeringen i Kalkstrand

Sibbo kommun och NTM-centralen i Nyland strävar efter att underlätta parkeringssituationen i Kalkstrand redan före nästa sommar.

Nyhet

07.08.2015

Ändringar i busstidtabellerna i Sibbo från och med 10.8.2015

HRT:s kollektivtrafik övergår till vintertidtabeller söndagen den 14 augusti.

Nyhet

15.06.2015

Bussarnas sommartrafik

HRT:s kollektivtrafik övergår till sommartidtabeller måndagen den 15.6. Tidtabellerna är i kraft fram till den 9.8. Dessutom sker ändringar på U-linjerna fr.o.m. 1.6.

Nyhet

16.02.2015

Ändringar i bussrutterna och -tiderna i Sibbo från 23.2

Tidtabellen för busslinje 985 (Nickby–Tallmo–Kervo station) ändras och en del av linje 985K:s turer (Nickby–Barrängen–Tallmo–Kervo station) körs endast till Tallmo med det nya linjetecknet 982. Dessutom tidigareläggs några avgångar på linjerna 991B, 993, 995 och 996.

Nyhet


 


Senast ändrat 17.09.2019