Planläggningsprogram

Planläggningsprogrammet är ett handlingsprogram på medellång sikt för markanvändningen i SIbbo. I programmet dras linjerna upp för insatsområdena och de viktigaste uppgifterna för planeringen och planläggningen under de närmaste åren. Planläggningsprogrammet utarbetas för fem år men uppdateras årligen.

Planläggningsprogrammet innehåller korta beskrivningar av delgeneral- och detaljplaneprojekten och andra planeringsprojekt inom planläggningen som kommer att bli aktuella under programperioden. Tajmningen av planläggningsprojekten grundar sig på en bedömning av deras allmänna behövlighet, tidsmässiga prioritet sinsemellan och de resurser som reserverats för planläggningen.

Länk till planläggningsprogrammet 2019 - 2023 (pdf) godkänt av kommunstyrelsen 9.4.2019.

Planläggningsprogram 2019-2023


 

Suomeksi

Senast ändrat 14.11.2019