Meluilmoitus

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä kirjallinen meluilmoitus.

Meluilmoitus on tehtävä sähköisesti Lupapisteessä (lupapiste.fi). Lisätietoja Lupaisteestä.

Tilapäisiä tapahtumia, joista on tehtävä meluilmoitus, ovat ulkoilmakonsertit ja muut suuret yleisötapahtumat, joista saattaa aiheutua meluhaittoja. Lisäksi ilmoitus on tehtävä esimerkiksi hiekkapuhallustyöstä tai paalutuksesta.

Meluilmoitus tulee tehdä vähintään 30 vuorokautta ennen melua tai tärinää aiheuttavan toiminnan aloittamista. Toiminta voi alkaa aikaisintaan 30 vuorokauden kuluttua meluilmoituksen saapumispäivästä.

Poikkeukset

Sipoon kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on rajattu pois ne tapaukset, jolloin meluilmoitusta ei tarvitse tehdä Sipoon kunnan alueella.

Ympäristönsuojelumääräysten mukaan tällaisia poikkeuksia ovat:

  • rakentamiseen liittyvästä toiminnasta, joka kestää enintään 10 vuorokautta arkipäivisin maanantain ja perjantain klo 7:00 ja 18:00 välisenä aikana,
  • yleisötilaisuudesta, joka järjestetään kaavassa osoitetulla yleisellä alueella tai toimintaan osoitetulla paikalla arkisin klo 7:00 - 22:00 tai sunnuntaisin klo 9:00 - 20:00,
  • liikkuvan ajoneuvon käyttämisestä mainos- tai vastaavassa tarkoituksessa klo 9:00 ja 20:00 välisenä aikana
  • maa- ja metsätalouselinkeinon tavanomaiseen harjoittamiseen liittyvästä toiminnasta
  • liikenneväylien ja yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyöstä.

Vaikka ilmoitusta melua ja tärinää aiheutuvasta toiminnasta ei tarvitsisi tehdä, toiminnanharjoittajan on kuitenkin viimeistään kaksi vuorokautta ennen toiminnan aloittamista tiedotettava lähinaapureille toiminnasta ja sen kestosta sekä ilmoitettava toiminnan vastuuhenkilön yhteystiedot.

 

Lisätietoja

Anu Juvonen
Ympäristötarkastaja

Yhteystiedot
Viimeksi muokattu 21.02.2020

 

 

 

På svenska