S 18 Galthagsvägens YL-kvarter 

Suomeksi

Detaljplaneändringen omfattar kvartersområdet för offentlig närservice (YL) i kvarter 006 i byn Massby i Söderkulla tätort. Genom detaljplaneändringen ändras YL-kvartersområdet till kvartersområde för fristående småhus (AO) och tomterna 9 och 10 bildas.

Detaljplaneändringen för Galthagsvägens YL-kvarter grundar sig på kommunens planläggningsprogram för åren 2011−2014.

Kommunstyrelsen godkände detaljplaneändringen 26.4.2011. Beslutet vann laga kraft 23.6.2011

 

Kungörelse 23.6.2011
Detaljplanekarta
Planbeskrivning
Beskrivningens bilagor

 
[l:public_create_by]: 10.06.2011