N 39 Nickby räddningsstation

Suomeksi

Detaljplan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en ny räddningsstation som tjänar räddningsväsendets behov av lokaliteter, idag och i framtiden, intill huvudfarleden på en fördelaktigare plats jämfört med den befintliga räddningsstationen. En central faktor vid placeringen av den nya räddningsstationen är att uppnå en beredskapstid på 10 minuter till det växande tätortsområdet i Söderkulla.

Planarbetet har avbrutits tillsvidare eftersom inga beslut om genomförande av en räddningsstation har gjorts.

Området på guidekartanKontaktpersoner
planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957
planläggningskoordinator Suvi Kaski, tfn 040 191 6082
e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 12.8.2011

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Kungörelse 12.8.2010 anhängiggörande (pdf)

Flygbild av området

Senast ändrat 26.06.2019