N 37 Sibbo hälsocentral och gamla kommunalhuset 

Suomeksi 

Godkännandet och ikraftträdandet av detaljplaneändringen upphäver detaljplanen som fastställdes för området 1.2.1977. 
Detaljplaneändringen omfattar hälsocentralens kvartersområde i kvarter 1018 i byn Nickby. Med detaljplaneändringen möjliggörs utvidgningen av Sibbo hälsocentral och effektivering av parkeringen.

Kommunstyrelsen i Sibbo godkände detaljplaneändringen 30.3.2010. Beslutet vann laga kraft 27.5.2010.
  

Detaljplanekarta, beteckningar och bestämmelser, pdf
Detaljplaneändringens beskrivning, pdf
Beskrivningens bilagor 

Kungörelse om godkännande, pdf

Senast ändrat 25.01.2019