B15 Storörenin länsiranta

På svenska

Asemakaavan muutos koskee Lillörintien länsipuolista erillispientalojen korttelialuetta (AO-4, kortteli 255) sekä osaa vesialueesta.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa kaavaratkaisua toteuttamiskelpoisemmaksi mm. muuttamalla rakennus-, tontti- ja vesialueen rajoja sekä järjestämällä pysäköinti autosuojiin, korttelin käyttötarkoituksen pysyessä kuitenkin samana.

Storörenin länsirannan asemakaavan muutostyö pohjautuu alueen maanomistajan ja toteuttajan Sipoonranta Oy:n kuntaan 12.4.2010 jättämään kaavamuutoshakemukseen.

Sipoon kunnanhallitus on 24.5.2011 179. § hyväksynyt Storörenin länsirannan asemakaavan muutoksen. Kaava on kuulutettu voimaan 7.7.2011.

Kuulutus voimaantulosta
Asemakaavakartta
Selostus

Rakennustapaohje

Viimeksi muokattu 05.01.2016