N 38 Brobölentie

På svenska

Sipoon seurakuntayhtymän hautausmaan ja Brobölentien välinen voimassaolevan asemakaavan viheralueiden sekä katu- ja liikennealueen sekä kirkon alueen asemakaavan muutos Nikkilän kylässä. Muutosalue käsittää korttelin 2021 osan ( kirkon ) sekä korttelin 2024 ( kappelin ) ja niihin liittyviä puisto- ja katu- ja liikennealueita.

Kaavamuutoksen tavoitteena on nykyaikaistaa asemakaava, tutkia hautausmaa-alueen laajentamistarve ja liikennealueiden tarve sekä muuttaa puistoalueella sijaitsevien omakotitalojen kaavamerkintä, joka estää rakennusten ylläpitoa ja laajentamista.

Asemakaavan muutoksen hyväksyminen ja voimaantulo kumoaa alueelle 20.12.1972 vahvistetun asemakaavan.

Sipoon kunnanhallitus on 17.8.2010 hyväksynyt asemakaavan muutoksen. Päätös on saanut lainvoiman 25.9.2010

Kaavakartta, pdf
Kaavaselostus, pdf
Selostuksen liitteet, pdf:
1 Asemakaavan seurantalomake
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3 Kaavakartta  
4 Merkinnät ja määräykset
5 Havainnekuva
6a Maisemaselvitysten otteet ja valokuvasovitukset (8,6 Mt)
6b Valokuvasovitukset (8,7 Mt)
7 Muistio viranomaisneuvottelusta
8 Lausunnot ja vastineet

Kuulutus voimaantulosta 14.10.2010, pdf

Viimeksi muokattu 04.01.2016