S 16 Hansas II

På svenska

Hansas II asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkastaa alueella voimassa olevan asemakaavan ajantasaisuus ja osoittaa uusia alueita asuinrakentamiselle siihen liittyvine katu- ja viheraluevarauksineen sekä yleisten rakennusten varauksineen.

Hansas II asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen ja voimaantulo kumoaa alueelle aiemmin vahvistetut asemakaavat (ent. rakennuskaavan).

Valtuusto on päätöksellään 31.5.2010 47. § hyväksynyt Hansas II:n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Kuulutus voimaantulosta 5.8.2010

Kaavakartta, pdf (1,7 Mt)
Kaavaselostus, pdf (1,8 Mt)

Selostuksen liitteet:
Liite 1, seurantalomake, pdf
Liite 2, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, pdf (päivitetty 28.4.2010)
Liite 3, viranomaisneuvottelu, pdf
Liite 4, asukaskyselyn yhteenveto, pdf
Liite 5, maanomistus, pdf (2,3 Mt)
Liite 6, putket ja johdot, pdf (5,1 Mt)
Liite 7, maa- ja kallioperä, pdf
Liite 8, Asemakaava-alueiden luontoselvitys, pdf (1,6 Mt)
Liite 9, luontoselvitys yleiskaava-alueet, pdf (2,4 Mt)
Liite 10, kulttuuriympäristö, pdf
Liite 11, 1, melu, pdf
Liite 11-2 meluennuste, pdf
Liite 11-3, meluennuste, pdf
Liite 12, riskikartta, pdf
Liite 13, ote maakuntakaavasta, pdf
Liite 14, ote Söderkullan osayleiskaavasta, pdf
Liite 15, ote Sipoon yleiskaava 2025:sta pdf
Liite 16, aiemmat kaavat, pdf (1,2 Mt)
Liite 17, suunnitteluperiaatteet, pdf
Liite 18, Naturalomake Gesterby, pdf
Liite 19, Naturalomake Sipoonjoki, pdf
Liite 20, asemakaavakartta, pdf (1,6 Mt)
Liite 21, merkinnät ja määräykset, pdf
Liite 22, havainnekuva, pdf (1,2 Mt)
Liite 23, perspektiivikuva, pdf
Liite 24, pysäkit ja kevyen liikenteen väylät, pdf (3 Mt)

Rakennustapaohje, pdf
Kortteli 75 tontti 5, pdf 
Kortteli 84 tontti 2, pdf
Kortteli 86 tontti 2, pdf
Havainnekuva, pdf (5,5 Mb) 

Viimeksi muokattu 05.01.2016