Lukkarin koulu

Lukkarin koulussa on luokat 1.6., kaksi esiopetusryhmää ja perusopetukseen valmistava ryhmä. Oppilaita on noin 200 ja henkilökuntaa 25. Koulun toiminta laajenee keväällä 2018 Wessmantaloon, jonne siirtyvät porrastetusti esi- ja alkuopetuksen ryhmät (luokat 1-2).

Lukkarin koulu sijaitsee Nikkilässä Sipoossa aivan kuntakeskuksen tuntumassa. Kouluamme ympäröi kaunis sipoolainen luonto, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet liikuntaan ja luonnossa opiskeluun. Koulumme juuret ulottuvat Martinkylässä vuonna 1906 aloittaneeseen Sipoon ensimmäiseen suomenkieliseen kansakouluun. Nykyinen Lukkarin koulu on rakennettu vuonna 1988 kahdeksalle perusopetusryhmälle. Koulussamme on perusopetusluokkien lisäksi oppilaskirjasto, käsityö-musiikkiluokka, teknisen työn luokka, kaksi pientä monitoimiluokkaa, erityisopetuksen tila sekä liikuntasali ja pihalla pienpelikenttä.

Koulun toiminta-ajatus

Koulussamme lapsille opetetaan perustiedot ja -taidot ja heitä ohjataan omatoimiseen opiskeluun ja valintojen  tekoon sekä vastuun kantamiseen niin omasta opiskelusta kuin yhteisistä asioistakin. Kannustamme lapsia ahkeruuteen, rehellisyyteen sekä oman itsensä ja toisen huomioimiseen ja kunnioittamiseen. Rohkaisemme oppilaita toimimaan hyvien käytöstapojen mukaisesti.

Omin toimin opiskellen, työtä tehden, ponnistellen, tiedot taidot toiminnat, lapset meillä oppivat. Yhteistoimin, apuvoimin, asioita tutkimme. Elämyksin seikkailuin, ympäristön opimme.

Koulumme toimintakulttuuri rakentuu vastuullisuudelle, yhteisöllisyydelle, kiusaamattomuudelle ja turvallisuudelle. Korostamme toiminnassamme varhaista puuttumista, avoimuutta sekä kehittämisorientaatiota.

Lukkarin koulun koulukuraattorin ja -psykologin esittelyvideon voit katsoa tästä linkistä.

Lukkarin koulun Instagram-tili.

Yhteystiedot

Lukkarin koulu
Lukkarintie 2
04130 SIPOO

Rehtori
Rauno Mononen
puh. 040 596 8476
rauno.mononen@sipoo.fi

Koulusihteeri
Leena Hakanen
puh. 050 344 9292
leena.hakanen@sipoo.fi

Aamu- ja Iltapäivätoiminta
klo 12-17, puh. 040 191 4440

Esikoulu
puh. 040 191 4223

Keittiö
puh. 050 346 0880

Viimeksi muokattu 17.04.2020