Familjerådgivningen

Familjerådgivningens tjänster finns till för barn och unga i Sibbo i åldern 0−17 år och för deras familjer. Till familjerådgivningen kan man vända sig om man är orolig för sitt barns utveckling. Familjerådgivningen hjälper också om man har problem med uppfostran, växelverkan eller föräldraskap eller om familjens situation på annat sätt är belastad.

OBS: 16.3.2020: Coronavirusets inverkan på familjerådgivningenverksamheten i Sibbo.

På grund av coronaviruset som sprids i Finland och i hela världen, överenskomna besök flyttas eller o
rdnas per distanskontakt.

Vi kontaktar per telefon eller textmeddelande alla dem vars besök vi är tvungna att avboka eller flytta fram.

Vi beklagar besväret dessa förändringar medför. Vi följer med situationen och informerar genast om eventuella förändringar.

https://bvif.fi/sv/start/article-110306-72795-samlade-tips-for-smabarnsforaldrar

 https://www.mielenterveystalo.fi/sv/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/coronavirus/Pages/default.aspx

 

Familjerådgivningen kan hjälpa till exempel om:
  • du som förälder är orolig för ditt barns beteende, utveckling, känsloliv, humör eller sociala färdigheter
  • det förekommer konflikter inom familjen eller er livssituation av någon annan orsak är svår
  • du funderar på frågor kring föräldraskap och uppfostran och det känns som att de egna resurserna inte räcker till 

Kontaktformuläret

Ring 040 191 6099 på vardagarna klockan 8.15-15.00

eller fyll i kontaktformuläret. Vi ringer upp dig inom en vecka.Arbetet på familjerådgivningen kan bestå av rådgivning, kartläggning av barnets och familjens situation, mer omfattande undersökningar eller en planerad vårdperiod. Tillsammans med dig diskuterar vi dins familjs situation och vilkens sorts stöd eller vård ni behöver. Kontakten utgår alltid från er familjs behov.

På familjerådgivningen arbetar två psykologer och en socialarbetare-psykoterapeut. Vi samarbetar även med läkare. Kontaktuppgifterna till familjerådgivningen hittar du här.

Familjerådgivningens tjänster är konfidentiella och avgiftsfria och man behöver inte ha en remiss för att ta kontakt.

Suomeksi
Senast ändrat 07.04.2020

BESÖKADRESS


Social- och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo
 
KONTAKTUPPGIFTER
040 191 6099
mån, ons och tors
kl. 12−13

Kontaktformuläret

GENVÄGAR


Krishjälp
Barnfamiljernas socialarbete och hemservice
Barnskydd
Rådgivning
Dataskydd

PÅ ANDRA WEBBPLATSER