Potilasasiamies

Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Sosiaali- ja potilasasiamieheen voi nyt olla yhteydessä myös tietoturvallisen etävastaanoton kautta sähköpostin, henkilökohtaisen tapaamisen tai puhelinkeskustelun lisäksi. Asiakas tai potilas voi osallistua ennakkoon sovittuun etävastaanottopalveluun oman tietokoneen tai älypuhelimen kautta.

Sosiaali- ja potilasasiamieheen voi olla yhteydessä, jos on tyytymätön saamaansa kohteluun tai palveluun sosiaali- ja terveydenhuollossa tai tarvitsee neuvoja oikeuksistaan sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sosiaali- ja potilasasiamieheen voivat olla yhteydessä asiakkaiden ja potilaiden lisäksi myös heidän omaiset ja muut läheiset, kuntalaiset sekä asiakkaiden ja potilaiden asioissa toimivat yhteistyö tahot.

Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelun piiriin kuuluu kunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja varhaiskasvatuksen lisäksi myös yksityiset sosiaalihuollon yksiköt. Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelu on kuntalaiselle maksuton.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki 785/1992) tuli voimaan 1.3.1993. Potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava niin, ettei se loukkaa hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään. Lisäksi laki korostaa potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta, aktiivista osallistumista hoitoonsa sekä alaikäisen potilaan asemaa.

Yhteystiedot

Potilasasiamies on tavoitettavissa ma-to klo 9-12 puhelimitse 044 729 7987. Tapaamiset sopimuksen mukaan.

På svenskaViimeksi muokattu 17.03.2020