Äldrerådets sammansättning 2017-

 

12 medlemmar och lika många personliga ersättare. Kommunstyrelsen valde till äldrerådet 6 medlemmar  enligt penionärsföreningarnas och krigsveteranernas förslag. Kommunsturelsen valde även 3 förtroendemän och 3 tjänstemän. Tjästemännen borde representera social- och hälsovårdsavdelningen, bildningsavdelningen och avdelningen för teknik och miljö. Äldrerådet väljer ett ordförande och ett viceordförande bland sina medlemmar.Suomeksi

 

medlem                                              ersättare 

Organisationernas representanter 

Sibbo Pensionärsförening rf.

Bjarne Heinonen               Karl-Gunnar Skogberg                                                          
Rita Tackman                   Solveig Herlin

Sipoon Eläkkeensaajat ry.
Kaarlo Kuntsi                   Anja Nevala
Brita Seppänen                Hilkka Patala

Sibbo Krigsveteraner rf.
Herbert Björkman             Lars Björkell
Harry Blomqvist                Sven-Gustav Åström

Tjänsteinnehavare 

 Social- och hälsovårdsavdelningen
Helena Räsänen               Nina Martikainen                          

Bildningsavdelningen 
Ulla Salento                     Pirjo Pentti

Avdelningen för teknik och miljö
Ossi hartikainen               Rainer Långsjö

Förtroendemän

Pauli Heikkilä                  Seija Ryynänen
Hans Blomberg                Gun Mannila
Maija-Liisa Sahlbom          Rauno Haapaniemi

 


Verksamhetsberättelse 2016

 

Kontaktuppgifter:
Ordförande Brita Seppänen
Viceordförande Rita Tackman

Post till äldrerådet:
Äldrerådets sekreterare Sari Häkkinen, PB 7, 04131 Sibbo, tfn. 09 2353 6693, sari.hakkinen@sipoo.fi

Senast ändrat 26.10.2017