Social- och hälsovårdsutskottet

Ombesörjer ordnandet av kommunens hälso- och sjukvårdsservice, socialservice, utkomstskydd,
miljöhälsovård och veterinärvård. Dessutom handhar utskottet konsumentskydds-, rättshjälps- och nykterhetsfrågor.

Som sekreterare för utskottet fungerar  Laura Lettenmeier, 040 191 4190

Micaela Röman, ordförande, tfn 044 783 58 15 (Anna-Karin Nygren)
Marja Manninen-Ollberg, viceordförande, tfn 040 507 04 52 (Pasi-Ilkka Väyrynen)
Maria Forss (Johanna Saxén)
Hans-Eric Christiansson (Christer Silén)
Henrik Gustafsson (Rolf Törrönen)
Sami Alasara (Liisa Jankkari)
Suvi Vuoksenranta (Laura Lindell)
Riitta-Kaisa Kosonen (Matti Hyhkö)
Juha Huotari (Eva Kuntsi)
 

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi

Förtroendeorganens mötesdatum

Social- och hälsovårdsutskottets föredragningslistor och protokoll

 

Individsektionen

Uppgiften är att garantera individens rättskydd. Sektionen behandlar ärenden som rör enskilda individer.

Som sekreterare för sektionen fungerar förvaltningssekreterare Daisy Ek, tfn 040 191 42 10

Eva Kuntsi, ordförande, tfn 050 572 33 55 (Merja-Hannele Vuohelainen)
Hans-Peter Lindgren, viceordförande fr.o.m. 25.10.2019 (Klaus-Mauritz Nikander)
Sirpa Pöllönen (Tuula Räikkönen)
 

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi 

Suomeksi

 

 

Senast ändrat 11.10.2019