Ekonomi och taxor

Suomeksi

Skatteprocenter

Sibbo kommuns inkomstskattesats för år 2019 är 19,25 %.

Fastighetsskatteprocenterna för år 2019:

  • allmän fastighetsskatteprocent 1,03 %
  • fastighetsskatteprocent för byggnad som huvudsakligen används för stadigvarande boende 0,50 %
  • fastighetsskatteprocent för andra bostadsbyggnader 1,10 %
  • procentsats för obebyggd byggplats 6,00 %.
Budget och bokslut

Årligen uppgörs en budget för följande verksamhetsår och en ekonomiplan som omfattar budgetåret samt de därpåföljande två åren. Budgeten år 2019 och ekonomiplanen åren 2019-2021 godkändes av fullmäktige i december 2018, kommunens bindande mål i mars 2018.

Budget 2020
Budget 2019
Budget 2018 -  Bokslut 2018
Budget 2017Bokslut 2017
Budget 2016 -  Bokslut 2016
Budget 2015 -  Bokslut 2015

Revisionnämndens utvärderingsberättelse och revisionsberättelse

Revisionnämndens utvärderingsberättelse 2016

Revisionnämndens utvärderingsberättelse 2017

Revisionnämndens utvärderingsberättelse 2018

 

Revisionsberättelse 2016

Revisionsberättelse 2017 (pdf)

Revisionsberättelse 2018 (pdf)

Taxor och avgifter

Senast ändrat 07.01.2020