Kommittéer och tillfälliga organ

Enligt kommunallagen 30 § 3 mom. kan kommunstyrelsen tillsätta kommittéer för att sköta en viss uppgift. Kommittéer tillsätts för högst kommunstyrelsens mandatperiod.

 Suomeksi

Senast ändrat 18.06.2019