Byggnadstillsyn och kontaktuppgifter

Besöksadress: Klockarbackavägen 2, 04130 SIBBO (Nickby) 
Postadress: Byggnadstillsyn, PB 7, 04131 SIBBO
   

Byggnadstillsynen betjänar sina kunder med tidsbeställning, per e-post och per telefon. Om vi inte har möjlighet att svara, kan du lämna ett ringbud i svararen så ringer vi upp dig så fort vi kan. Du kan också lämna ett ringbud per e-post eller via kommunens Info.

Kontaktuppgifter till Byggnadstillsynens personal

Byggnadsinspektörerna och lovhandläggarna nås bäst per telefon må, ons, fre kl. 10–11, med undantag för Hagman som inte har telefontid måndagar, fram 29.2.2020.

Suomeksi

Den kraftiga tillväxten i Sibbo kommun innebär att det blir rusning hos byggnadstillsynen gällande lovansökningar och syner.

Vi har skapat visuella instruktioner, "Bygglovsprocessen", vars målsättning är att rådgiva kunden steg för steg under den svårtydda byggprocessen - det lönar sig att bekanta sig med den. Vi gör vårt bästa med att handlägga tillstånd och utföra syner utan onödig fördröjning. Vi beklagar att handläggningstiderna är längre och hoppas att våra kunder visar förståelse för situationen.

I syfte att effektivera vårt arbete och kunna säkerställa god service har vi ändrat våra tjänstetider. Vi betjänar kunder i fortsättningen enligt följande:

– Lovsekreteraren och byggnadstillsynssekreteraren betjänar kunder per telefon och e-post.

– Byggnadsinspektörerna och lovhandläggarna har telefontid må, ons, fre kl. 10.00–11.00; under övriga tider önskar vi att ni kontaktar oss per e-post, med undantag för Hagman som inte har telefontid måndagar, fram till slutet av året 2019.

Byggnadstillsynen övervakar byggandet samt den byggda miljön. Byggnadstillsynens uppgift är att skapa en positiv bild av kommunen och en trivsam livsmiljö samt se till att de tekniska byggbestämmelserna följs och att planläggningen genomförs.

Byggnadstillsynen styrs av markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, Sibbo kommuns byggnadsordning, Finlands byggbestämmelsesamling samt planer och dess bestämmelser. Byggnadstillsynen fungerar som byggnadstillsynsmyndighet under byggnads och miljöutskottet.

I Sibbo görs alla bygglovsansökan via Lupapiste.fi -tjänsten.

Elektronisk identifiering krävs för att registrera sig i Lupapiste. Du identifierar dig endast en gång med dina bankkoder, därefter sker inloggningen med ditt användarnamn och lösenord.

Att omsorgsfullt förbereda ansökan och dess planer i Lupapiste, skapar de bästa förutsättningarna till en smidig lovprocess!

Byggnadstillsynstaxor

Taxa för myndighetsuppgifter

Servicetaxa 

Rätt att påbörja byggnadsarbetet och betalning av garanti

 

Aktuellt

Förnyande av byggnadsordningen i Sibbo kommun

 

 Senast ändrat 29.01.2020