Gymnastiksalar

Corona och idrottsutrymmen

(20.10.2020)

En stark rekommendation att använda munskydd i publik tillställningar, alla offentliga inomhuslokaler, folksamlingar både inomhus och utomhus samt i läroanstalter på andra stadiet gäller fortfarande.

Rekommendationen att använda munskydd gäller personer över 15 år som inte har någon hälsorelaterad orsak att inte använda munskydd. Användning av munskydd rekommenderas även i idrottsutrymmen, åtminstone i allmänna utrymmen och omklädningsrum.

Det rekommenderas att sådan hobbyverksamhet i grupp som vuxna deltar i inomhus avbryts i situationer med hög smittrisk i områden som är i upptrappningsfasen. Detta betyder till exempel sådan gruppidrott för vuxna där närkontakter med andra utövare hör till grenen. Om det är möjligt att undvika närkontakt med andra utövare kan även hobbyverksamhet i vuxengrupper fortsätta också inomhus. Rekommendationerna har beaktats i alla gruppmotionskurser som kommunen ordnar.

– Vad gäller hobbyverksamhet för vuxna rekommenderar vi att föreningar, klubbar och andra som ordnar verksamhet överväger situationen och inte ordnar verksamhet med hög smittrisk inomhus. Till exempel korgboll är ett spel som skulle se mycket annorlunda ut och vara svårt att ordna om spelarna ska undvika närkontakt med varandra. Å andra hand kan en gymnastiktimme bra ordnas i en rymlig lokal och med tillräckligt stort säkerhetsavstånd mellan deltagarna. Det är bra att hålla gruppstorlekarna små. En bra maximistorlek är högst 20 personer, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Pressmeddelande i sin helhet: https://www.sipoo.fi/se/aktuellt_/?a=viewItem&itemid=59332


Sibbo skolcentrum

(405m2) Stora Byvägen 8, Nickby
(volleyboll, korgboll, badminton)


Sipoonlahden koulu

(606m2), Söderkulla skolväg 7,
01150 Söderkulla


Söderkulla skolcentrum

(590m2) Lärdomsvägen 6, Söderkulla
(volleyboll, korgboll, badminton)


Lukkarin koulu

(280m2) Klockarvägen 2, Nickby


Jokipuiston koulu
(stängd)

(280m2), Pilvilinnavägen 7, Nickby


Talman koulu

(300m2), Satotalmavägen 11, Tallmo


Boxby skola

(200m2), Spjutsundsvägen 71, Box


Kyrkoby skola

148m2) Stora Byvägen 3, Nickby

 

Alvägens skola

(280m2), Envägen 12, Nickby

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 21.10.2020