Förskoleundervisning

Suomeksi

Förskoleundervisningen i Sibbo kommun ordnas i särskilda förskoleundervisningsgrupper i daghem eller i skola. Avgiftsfri förskoleundervisning är avsedd för alla barn under skolåldern ett år innan läroplikten börjar. Förskoleundervisning ges fyra timmar per dag huvudsakligen under skolornas verksamhetstid.

Förskoleundervisningen är förpliktande. Från och med den 1 augusti 2015 ska barnet delta i en ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås under året innan läroplikten börjar. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen.

Om ett barn på grund av skada eller sjukdom omfattas av förlängd läroplikt har det rätt till avgiftsfri förskoleundervisning det år det fyller fem år. Även barn med tillstånd att inleda den grundläggande utbildningen ett år senare än normalt är berättigade till avgiftsfri förskoleundervisning.

Förskoleundervisningen utgår från de nationella grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014 utfärdade av Utbildningsstyrelsen. Utgående från dessa har Sibbo kommun utarbetat en lokal läroplan för förskoleundervisningen i kommunen. Med dessa båda som grund har förskoleenheterna utarbetat egna arbetsplaner, där arrangemangen i anslutning till inlärningen har definierats mer ingående, bl.a. målen, tyngdpunkterna och verksamhetsinnehållet för just den egna förskoleundervisningsgruppen. (Läroplaner kan även lånas hem.)

Sibbo kommuns läroplan för förskoleundervisningen 2016

Förskoleundervisningens chefer

Cheferna för förskoleundervisningen samt daghemsföreståndare ansvarar för verksamheten i förskolorna i samarbete med rektorerna i följande förskolor:

Maria Blomberg von der Geest - Metsärinteen kielikylpyesiopetus
puh 040 194 0138
maria.blombergvondergeest@sipoo.fi

Hanna Borgström - Huvikumpu/Jokipuiston esiopetus
puh 040 626 7801
hanna.borgstrom@sipoo.fi

Josefina Forsblom - Söderkulla förskola, Kyrkoby förskola och Södra Paipis förskola
puh 040 487 9021
josefina.forsblom@sipoo.fi

Anni Julkunen - Sipoonlahden esikoulu och Talman esikoulu
puh 040 193 2857
anni.julkunen@sipoo.fi

Eija Viitolahti-Liimatainen- Leppätien kielikylpyesiopetus och Lukkarin esiopetus
puh 040 536 5507
eija.viitolahti-liimatainen@sipoo.fi

 

Anmälan till förskolan

Kungörelsen gällande förskoleundervisningen sker i tidningar i slutet av januari. Information gällande anmälan kommer också på Sibbo kommuns webbsidor och Facebook vid samma tidpunkt. Anvisningar om anmälningsförfarandet sänds också hem till alla i Sibbo inskrivna familjer, vars barn beräknas börja förskolan följande hösttermin.

Anmälningsblanketter  kan också skrivas ut från Sibbo kommuns webbsida eller hämtas från Sockengårdens information. Med samma anmälningsblankett kan man ansöka både om förskoleundervisningsplats och plats för kompletterande småbarnspedagogik.

Anmälan till förskolan

Förskoleskjuts

Förskolegrupperna bildas i regel enligt skolornas elevupptagningsområden. Förskoleskjuts ordnas enligt bildningsutskottets ikraftvarande skolskjutsprinciper. Läs mer under Skjuts till förskola och grundskola.

Ansökan om skjuts till förskoleundervisningen görs med följande blankett:

Anhållan om förskoleskjuts

Skolskjutsplan och skjutsprinciper

Senast ändrat 02.10.2019