Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Sitä voidaan järjestää perhepäivähoitajan tai lapsen kotona tai ryhmäperhepäivähoitona. Lapsiryhmiä muodostettaessa tulee kiinnittää huomiota tarkoituksenmukaisuuteen. Kodeissa työskentelevät perhepäivähoitajat vastaavat oman ryhmänsä toiminnasta ja pedagoginen toiminta painottuu arjen tilanteissa oppimiseen. Perhepäivähoidon esimiehen pedagoginen johtaminen ja toiminnan ohjaus tukee perhepäivähoitajien tavoitteellista toiminnan suunnittelua ja toteuttamista

Kunnallinen perhepäivähoito on kodinomainen vaihtoehto päivähoitopalveluja tarvitsevalle. Perhepäivähoidossa lapsia hoidetaan perhepäiväkodissa pääsääntöisesti hoitajan kotona. Perhepäivähoitajat huolehtivat itsenäisesti päivittäisestä ruoanvalmistuksesta sekä kodinhoitoon liittyvistä muista töistä. Perhepäivähoitajalla voi vakinaisesti olla hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta (hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien).

Hoitosuhteen alkaessa pidetään perhepäiväkodissa hoitosopimuskeskustelu, jossa läsnä ovat lapsen vanhemmat, perhepäivähoitaja ja perhepäivähoitajan esimies. Silloin sovitaan lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista (mm. hoitoajat) sekä keskustellaan lapsesta perhepäiväkodin lapsiryhmän jäsenenä.

Perhepäivähoitajan sairastuessa tai ollessa lomalla lapsella on varahoitopaikka.

Perhepäivähoidon varahoito ja maksuhyvitykset

Perhepäivähoitajien poissaolojen aikana varahoito järjestetään päiväkodeissa.Saatuaan tiedon perhepäivähoitajan poissaolosta, perhe ilmoittaa lapsen hoidon tarpeesta varahoitopaikkaan mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään hoidon tarvetta edeltävän viikon tiistaina !

Hoitajan sairastuessa äkillisesti ilmoitus varahoitopaikkaan tehdään heti, kun mahdollista.Hoitosopimuksessa sovittuja hoitoaikoja noudatetaan myös varahoitoryhmässä. On tärkeää tutustua varahoitopaikkaan ennen ensimmäistä hoitopäivää. Lapsen allergioista ja muista hoitoon liittyvistä yksityiskohdista on myös hyvä keskustella henkilökunnan kanssa etukäteen.

Tiedote maksuhyvityksestä

Perhepäivähoidon maksuhyvityshakemus

Perhepäivähoidon maksuhyvityshakemus

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoito on yksi perhepäivähoidon vaihtoehdoista. Ryhmäperhepäivähoito toimii kunnan osoittamissa tiloissa, joissa 2-3 hoitajaa hoitaa 8-12 lapsen sisarusryhmää. Tavoitteena on luoda lapselle turvallinen ja viihtyisä hoitopäivä. Pienessä ryhmässä lapsi tulee huomioiduksi yksilönä. Painotamme erityisesti lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä sekä itsetunnon ja myönteisen minäkuvan kehittymistä.

Perhepäivähoidon esimies

Päiväkodinjohtaja
Ritva Blomster
Sarkatie 8, 04130 Sipoo
+358505222795
ritva.blomster@sipoo.fi

På svenska

Viimeksi muokattu 13.08.2020