Kohderyhmät

  På svenska

Sipoossa panostetaan vahvasti asiakaslähtöiseen palveluiden kehittämiseen. Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat tämän kehittämistyön kärkenä ja toimialan palvelut on järjestetty nk. Elämänkaarimallin mukaisesti. Elämänkaaressa saman väestöryhmän palvelut on koottu mahdollisimman eheiksi palvelukokonaisuuksiksi. Palvelukokonaisuudet ovat: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut, Aikuisten palvelut, Ikäihmisten palvelut ja eri väestöryhmien terveyttä ja hyvinvointia tukevat Ruokapalvelut.

Saman periaatteen mukaisesti haluamme palvella myös yrityksiä ja yrittäjiä, kuntaan muuttoa harkitsevia ja muuttavia uusia asukkaita sekä kaikkia kunnassa vierailevia ihmisiä.

Sivun lisääjä: 12.05.2011