RSS
30.10.2020

En elev i Söderkulla skola smittad av coronaviruset – årsklasserna 5–6 i karantän

En elev i Söderkulla skola i Sibbo har konstaterats vara smittad av coronaviruset. Eleven har vistats i skolan under smittsamhetstiden men var då symptomfri. Eleverna och undervisningspersonalen i årskurserna 5–6 har exponerats för smittan och de sätts i karantän fram till 7.11.
Taggar: skolor
29.10.2020

Ankarverksamheten för främjande av ungas välbefinnande har börjat

Polisen i Östra Nyland och fem östnyländska kommuner har inlett en multiprofessionell Ankarverksamhet som stöder välbefinnandet hos unga som begått brott och försöker bryta brottscirkeln i ett tidigt skede.
29.10.2020

Öppen workshop för invånarna 9.11.2020: hurdana är framtida social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland?

Kommunerna i östra Nyland håller på att inleda projekt med temat ”Framtida social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland” som ska stärka det redan nu befintliga samarbetet mellan kommunerna i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster. I projekten utvecklar man basservice för områdets invånare med tyngdpunkten bl.a. på rådgivning och handledning för klienter och identifiering av deras behov med låg tröskel.
29.10.2020

En anställd i Boxby skola smittad av coronaviruset – årsklasserna 0–4 i karantän

En anställd i Boxby skola har konstaterats vara smittad av coronaviruset. Personen har vistats i skolan under smittsamhetstiden men var då symptomfri. Eleverna och undervisningspersonalen i årskurserna 0–4 har exponerats för smittan och de sätts i karantän fram till 6.11.
Taggar: skolor
28.10.2020

Två studerande i Sibbo gymnasium smittade av coronaviruset – gymnasiet övergår till distansundervisning

Två studerande i Sibbo gymnasium har konstaterats vara smittade av coronaviruset. Den ena personen har deltagit i undervisningen under smittsamhetstiden. Gymnasiets övriga studerande och personal kan ha exponerats för smittan under denna tid. Sibbo gymnasium övergår helt och hållet till distansundervisning fram till slutet av nästa vecka.
Taggar: skolor
27.10.2020

HRT meddelar: Måttliga höjningar i biljettpriser, priset på årsbiljett och periodbiljetter för seniorer sänks

Coronaviruspandemin har påverkat mycket HRT:s ekonomi och vi kommer inte att klara oss utan att höja biljettpriser. HRT:s biljettintäkter är fortfarande 40% lägre jämfört med förra året. Också nästa år väntas vara svårt: biljettintäkterna beräknas vara ca 65% av biljettintäkterna 2019. Den genomsnittliga höjningen är 3,8 procent.
27.10.2020

Hjälp och stöd för dem som fallit offer för dataintrånget i Vastaamo

Sibbo kommun anlitar inte psykoterapicentret Vastaamos tjänster, och klient- och patientuppgifterna på de personer som anlitat kommunens egna tjänster är i tryggt förvar. Det är dock möjligt att enstaka Sibbobor har använt sig av Vastaamos tjänster på annat håll. Då kan deras patientuppgifter ha hamnat i fel händer i samband med dataintrånget i psykoterapicentret Vastaamo. Dataintrånget kan orsaka ångest och osäkerhet, men man behöver inte bli ensam med det.
26.10.2020

Coronaprovtagningen i Sibbo flyttar till gamla Sockengården

Coronateststationen som finns på Nickby social- och hälsostations gård flyttar inomhus till gamla Sockengården (Stora Byvägen 18). Provtagningen i de nya lokalerna inleds onsdag 28.10.2020. Lokalerna finns i Nickby centrum, några hundra meter från social- och hälsostationen.

Arkiv

2020 (263)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)