RSS
31.12.2018

Rosk’n Roll meddelar: Avfallsbolagen fusioneras den 1 januari 2019

Fusionen av Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab, som planerats länge, sker den 1 januari 2019. Namnet på det fusionerade bolaget kommer att bli Rosk’n Roll Oy Ab.
19.12.2018

Sibbos snabba tillväxttakt återspeglas i byggnadsbeståndet

Sibbos snabba tillväxttakt återspeglas utöver i befolkningsökningen också i byggnadsbeståndet. Detta framgår av statistikrapporten Sibbo i siffror 2017. Rapporten beskriver utvecklingen i Sibbo kommun under 2000-talet.
19.12.2018

Köp julklappar i kundtjänsten!

Nu hinner du ännu till vår kundtjänst för att införskaffa julklappar!
18.12.2018

Lönerna för bland annat barnträdgårdslärare, lärare och personalen inom hemvården höjs i Sibbo

I Sibbo riktas den lokala justeringspotten till att höja lönerna för bland annat barnträdgårdslärare och lärare samt för sjukskötare och närvårdare inom hemvården. Fackorganisationerna har under hösten tillsammans med arbetsgivaren förhandlat om en lokal justeringspott som hör till tjänste- och kollektivavtalen och betalas från och med 1.1.2019. I förhandlingarna har man nu nått enighet om hur och till vilka yrkesgrupper justeringspotten riktas inom respektive avtalsområde.
18.12.2018

Rosk’n Roll meddelar: Julen bringar liv och rörelse även till avfallshanteringen

Julen orsakar förändringar i avfallsfrågor både i hemmen och i avfallsbolaget. Under julen uppkommer det vanligtvis mera avfall än vanligt i hemmen och tillika medför julhelgerna förändringar i tömningstidtabellerna för avfallskärlen och avfallsstationernas öppettider. Med bra planering kan man förebygga uppkomsten av avfall samt undvika rusning vid sopkärlen.
17.12.2018

Planerna för parkområdena i Sibbo Ådal framlagda

Du kan bekanta dig med planen för parkområdet i Sibbo Ådal och lämna in din åsikt under tiden 13.12.2018–4.1.2019.
13.12.2018

Östersundomkommittén beslutade godkänna generalplanen för Östersundom

Östersundomkommittén beslutade godkänna den gemensamma generalplanen för Östersundom vid sitt möte 11.12.2018. Fullmäktige i Helsingfors, Vanda och Sibbo har gett sitt samtycke till att godkänna planen. Enligt avtalet mellan kommunerna kan kommittén fatta det slutgiltiga beslutet om godkännande när kommunfullmäktige har gett sitt samtycke till att godkänna planen.
11.12.2018

Tillfälliga skollokaler invigdes vid Lärdomsvägen i Sibbo

Söderkulla skolcentrum vid Lärdomsvägen har nu tagit i bruk två paviljonger som används för undervisning av elever från Sipoonlahden koulu och Söderkulla skola. Syftet med paviljongerna är att försäkra hälsosamma och trygga lokaler för eleverna. Paviljongerna invigdes under högtidliga former tisdagen den 4 december 2018.

Arkiv

2020 (234)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)