RSS
29.03.2012

Jag företagare?

Informationstillfälle för dig som planerar att starta eget företag onsdag 4.4.2012 kl 17.30-19.30 Sockengården, Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo.
28.03.2012

Bildmusiklekis verksamheten börjar i Sibbo hösten 2012

Borgå konstskolans och Borgånejdens musikinstituts gemensamma verksamhet Bildmusiklekis (0-8 åringar) börjar i Sibbo hösten 2012.
28.03.2012

Passion för Livet – Intoa elämään

Sibbo kommuns service för äldre är med i KASTE-finansierad ESTER-projekt ”Passion för livet”. Passion för livet är ett samverkanmodell och det finns goda erfarenheter av den i Jönköping Sverige.
27.03.2012

Minskade skatteintäkter och det förlorade Östersundom –området leder till ett negativt bokslut för Sibbo år 2011

Trots att befolkningen ökat och tomtförsäljningen inbringat 3,8 milj. euro visar Sibbo kommuns bokslut för år 2011 ett underskott på 3 milj. euro. Underskottet beror i huvudsak på att skatteintäkterna minskat samt på en oförutsedd ökning av verksamhetsutgifterna. Likaså påverkas resultatet en extraordinarie avskrivning på 1,7 milj. euro som måste göras på grund av gränsjusteringen i sydvästra Sibbo.
20.03.2012

Följ Nylands regional tillställning gällande kommunreformen på nätet

Kommunreformens regionala tillställningar direktsänds på nätet www.goodmood.fi/kuntauudistus Nylands tillställning i direktsändning 21.3.2012 fr.o.m. kl. 8.30.
20.03.2012

Hur förbättra skolbespisningens uppskattning i Sibbo?

Skolhälsovårdsundersökningen år 2010 visade nationellt att elever som går i högstadiet och gymnasiet eller i utbildningsanstalter på andra stadiet inte deltar i skolbespisningen så som de borde. Sibbo kommun försöker få så många elever som möjligt att äta i skolan.
08.03.2012

Verksamhetscentret Vägskälet är öppet

Verksamhetscentret Vägskälet är Sibbo social och hälsovårdsavdelnings tröskelfria träffpunkt för trygga och äkta möten.
02.03.2012

Helsingfors och Sibbo håller på att överenskomma om stora markaffärer

Helsingfors har för avsikt att köpa två större markområden i Östersundom av Sibbo kommun för sammanlagt 33 milj. euro. Helsingfors och Sibbo har uppnått ett preliminärt förhandlingsresultat men markaffären ska ännu godkännas av fullmäktige i Sibbo och fastighetsnämnden och fullmäktige i Helsingfors.

Arkiv

2020 (187)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)