RSS
29.02.2012

Det nya centralköket vid Lukkarin koulu i Sibbo, ”Ruokaparatiisi”, invigdes

Det nya centralköket vid Lukkarin koulu invigdes 29.2.2012. Eleverna uppträdde och kommundirektör Mikael Grannas höll ett festtal. En namntävling för den nya matsalen hade utlysts bland skolans elever och namnet ”Ruokaparatiisi” offentliggjordes i samband med invigningen.
28.02.2012

Inbjudan till tillställningen Byar med livskraft

Målet med tillställningen är att genom skolning och samarbete mellan de olika aktörerna öka debatten mellan byarna och kommunerna bl.a. angående närservicen i byarna.
27.02.2012

Sibbo kommun vill försnabba utvecklingen av Nickby centrum

I centrum av Nickby finns kvartersområden som har utvecklingspotential men som är i privat ägo. Inget våningshusprojekt har påbörjats i centrum på många år. Det är med tanke på utvecklandet av servicen viktigt att befolkningsunderlaget i Nickby är tillräckligt.
27.02.2012

Verksamhetscentret Vägskäl i Sibbo fungerar på kundens villkor

I Sibbo öppnas verksamhetscentret Vägskäl i slutat av mars. Där har besökarna möjlighet att planera verksamheten och skapa nya system för att ordna rehabilitering för långtidsarbetslösa och ungdomar. Vem som helst som är intresserad kan ansluta sig till Vägskäl-teamet. Det är bara att besöka verksamhetscentret.
08.02.2012

För Östersundom föreslås modellen med fem metrostationer

Det reviderade planutkastet till en generalplan för Östersundomkommunerna står klart. För beslutsfattarna i Sibbo, Vanda och Helsingfors kommer fem alternativ att läggas fram, och av dessa föreslås modellen med fem metrostationer användas som underlag för den fortsatta planeringen.
07.02.2012

Marino Ab och Sibbo kommun med på BÅT-mässan 11-19.2.2012

Sibbo kommun är med på BÅT-mässan 11-19.2.2012 i Helsingfors Mässcentrum på Marinos mässavdelning 7 e 21. Kommunen satsar starkt på utveckling av skärgården och turismen och genom ett lyckat samarbete med olika sibboföretag har kommunen möjlighet att delta mässor redan andra gången i år.
01.02.2012

Många meriterade idrottare i Sibbo

Framgångsrika idrottare år 2011 var inbjudna till måndagens fullmäktigemöte i Sibbo för att ta emot pris som fritidssektionen årligen beviljar. Totalt 37 idrottare belönades på mötet.
01.02.2012

Sibbo kommuns tekniska direktör går i pension 1.6.2012

Sibbo kommuns tekniska direktör Veikko Raiskila går i pension1.6.2012. Tekniska direktörens uppgifter handhas av utvecklingsdirektör Mikko Aho fr.o.m. 1.2.2012 och Veikko Raiskila övergår till expertuppgifter.

Arkiv

2020 (187)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)