RSS

Tagg: skolor

02.09.2020

Ny beställningstrafikstur för skolelever från och med 3.9. till rutten Gumbostrand – Söderkulla

En ny beställningstrafikstur är beställd från och med 3.9. för skolelever till rutten Gumbostrad – Söderkulla. Turen betjänar så länge tills HRT kan återgå till att köra rutten.
Taggar: skolor
26.08.2020

Barn med luftvägsinfektioner - när får man delta i småbarnspedagogiken eller gå till skolan

Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppdaterade sina anvisningar om barn med luftvägsinfektioner 25.8.2020. THL:s anvisningar följs inom småbarnspedagogiken och i skolorna i Sibbo kommun.
Taggar: skolor
25.08.2020

Skolskjutsprinciperna i Sibbo kommun har ändrats beträffande klassificeringen av farliga vägar – Kontrollera ditt barns skolväg och ansök om skolskjuts vid behov

Skolskjutsprinciperna inom den grundläggande utbildningen i Sibbo kommun har ändrats. Skolvägarnas säkerhet i Sibbo bedöms nu enligt rekommendationerna i programmet Koululiitu. Till följd av ändringen kan en elev som tidigare inte varit berättigad till skolskjuts nu beviljas skolskjuts till sin egen närskola. Vårdnadshavarna kan kontrollera klassificeringen av barnets skolväg på kartan som finns på kommunens webbplats sibbo.fi och vid behov ansöka om skolskjuts.
Taggar: skolor
06.07.2020

Missförhållanden som upptäcktes i inneluftsundersökningen i Festsalen i Sibbo åtgärdas i sommar

Inneluften i Festsalen i Sibbo undersöktes på våren och i undersökningen upptäcktes några missförhållanden som ska åtgärdas senast under sommaren. En del av missförhållandena har redan åtgärdats. Inneluften i Festsalen undersöktes när några av Jokipuiston koulus elever och personalen fick symtom i lokalerna. Skolan är tillfälligt verksam i Festsalen.
Taggar: skolor
02.07.2020

Ladda skolelevens HRT-resekort för nästa läsår redan i juli

Den här våren samlade skolorna i Sibbo inte in elevernas HRT-kort för att laddas under sommaren. I stället ska eleven eller hens vårdnadshavare själv ladda korten med resorna för läsåret 2020–2021.
Taggar: skolor
11.08.2016

Skolorna börjar 15.8 – skyddsvägsbevakare behövs

Man letar efter frivilliga skyddsvägsbevakare till Sibbo för att skydda och hjälpa barn som går till skolan vid övergångsställen måndag morgon 15.8 kl. 8.00-9.00. Sibbo kommun är med och hjälper barnen.
Taggar: skolor

Arkiv

2020 (236)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)